Vindkrafts parker

Miljövänligt

Vindkrafts parker

Roadbridge i Markbygden och Björnbergets vindkraftpark i Ånge.

Vi har flera dumprar och maskiner i Markbygden där roarbridge bygger en vindkraft park samt en schaktmaskin i Björnberget.