Hansen Bil & Maskin

Kvalitetspolicy

Vår målsättning

Är att uppfylla våra kunders högt ställda krav på utförda arbeten och leva upp till eller överträffa deras förväntningar så fullständigt som möjligt.
Vi vill bevara vårt goda anseende som seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av entreprenaduppdrag.

Företaget

Vi hanterar tagna uppdrag enligt gällande lagar och bestämmelser samt givna instruktioner.
Löpande kontroller utförs tillsammans med kund och vi strävar att hålla hög kvalitet på vår personal, fordon och satta tidsramar samt vår övergripande yrkesskicklighet.
Vi avser att behålla eller förbättra uppnådd rating AA avseende kreditvärdighet.

Fordonen

Vårt honnörsord för att tillgodose våra kunder och vår personal är hela, rena och fungerande fordon!

Vi ser med stort allvar på säkerheten och vi har egen verkstad med kompetent personal som underhåller våra fordon. Service rutiner efterlevs och dokumenteras. Besiktningar och kontroller utförs hela tiden. 

Personal

Vår personal skall arbeta med vår höga kvalitetsmålsättning som en självklarhet och löpande informeras om innebörden av vår policy. Kvaliteten är alltid en självklarhet i alla led.
Vi kompetensutvecklar enligt utbildningsplan, samt från de krav som ställs från myndigheter och kunder.

Vi kompetensutvecklar vår personal på bred front så det inte påverkar arbetsplatsens/projektets kvalitet eller utförande vid sjukdom eller andra förhinder. 

Övrigt

Kontraktsgenomgång sköts av VD Mattias Hansén som även kontrollerar dokument och data. Vi ombesörjer inköp personligen för att säkerställa det krav som vi har.

Vi är din byggpartner.

Vi söker alltid engagerade personer till företaget. 
Är du en av dem? Klicka på länken bredvid och fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

Söker du en partner för ditt nästa projekt?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vi är din byggpartner.

Vi är alltid på jakt efter passionerade och engagerade individer som vill vara med och forma framtiden. Är du redo att bli en del av vårt team? Klicka på länken bredvid och fyll i vårt enkla formulär för att skicka in din ansökan

Söker du en partner för ditt nästa projekt?

Vi är här för att göra din vision till verklighet! Vi står redo att ta ditt projekt till nya höjder. Klicka på knappen för att ta del av en del av våra referenser.