Hansen Bil & Maskin

Miljöpolicy

Vår målsättning

Att vid alla tillfällen med utgångspunkt från samhällets och branschens krav eftersträva att kunna erbjuda marknaden miljöeffektiva maskintjänster.
Verksamheten skall bedrivas och utföras på ett sådant vis att negativ miljöpåverkan begränsas så långt det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Kundernas interna krav skall givetvis uppfyllas med största möjliga hänsyn.

Företaget

Ansvarar för att miljövänliga alternativ alltid upphandlas. Planerar alla transporter efter fullt utnyttjad lastkapacitet och minsta möjliga tomgångskörning. Styr rutiner för omhändertagande av avfall på ett miljöanpassat vis även avseende transport och kontorsfunktioner.

Fordonen

Våra fordon är miljövarudeklarerade. Bränsle-, olje- samt kemikaliehantering sker så att inte spill förekommer. Vid eventuellt läckage är enheterna utrustade med en akutväska för att absorbera detta. Eventuellt upp-absorberat material lämnas till miljöstation i Bodens Kommun. Enbart miljövänliga vätskor och produkter används när så är genomförbart.

Onödig tomgångskörning undviks och enligt arbetsledningens anvisning används motorvärmare. Körning sker efter från fabrikant fastställda varvtal för att minimera bränsleåtgång och utsläpp. Service utföres regelbundet av samtliga komponenter som kan påverka alla emissioner.

Personal

Vår personal är införstådda i våra högt satta miljömål och arbetar efter devisen att alltid visa största möjliga hänsyn för dessa.
Vid en eventuell olycka rapporteras miljöpåverkande händelse till arbetsledningen och erforderliga åtgärder för att förhindra och begränsa miljöskador vidtas omgående.

Övrigt

Allt miljöarbete ses som en investering för framtiden och har högsta prioritet tillsammans med ekonomi och givetvis ambitionen att uppfylla kundens önskemål.
All nyanskaffning av fordon, material och produkter sker med tanke på miljön.

Vi är din byggpartner.

Vi söker alltid engagerade personer till företaget. 
Är du en av dem? Klicka på länken bredvid och fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

Söker du en partner för ditt nästa projekt?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vi är din byggpartner.

Vi är alltid på jakt efter passionerade och engagerade individer som vill vara med och forma framtiden. Är du redo att bli en del av vårt team? Klicka på länken bredvid och fyll i vårt enkla formulär för att skicka in din ansökan

Söker du en partner för ditt nästa projekt?

Vi är här för att göra din vision till verklighet! Vi står redo att ta ditt projekt till nya höjder. Klicka på knappen för att ta del av en del av våra referenser.