Hansen Bil & Maskin

Integritetspolicy

Integritetspolicy

M Hansén Bil & Maskin AB värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av M Hansén Bil & Maskin AB och används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom M Hansén Bil & Maskin AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar, beställningar och utförande av de tjänster M Hansén Bil & Maskin AB erbjuder, vid användning av denna webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär eller som tillhandahålls av oss. När du beställer tjänster från M Hansén Bil & Maskin AB, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel i samband med att du gör en beställning eller en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra M Hansén Bil & Maskin AB rättsliga skyldigheter.

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies (kakor). Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Om du inte godkänner vårt användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller undvika att använda M Hansén Bil & Maskin AB webbplats.

Syfte med behandling av personuppgifter

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av M Hansén Bil & Maskin AB tjänster eller vid förfrågningar, beställningar och ansökningar kommer att behandlas för följande ändamål.

Kundadministrativa ändamål:
1. För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter som du eller ombud beställt av oss och för att kunna administrera vårt avtal med dig;
2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post formulär och telefon;
3. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;

Rekrytering:

För att kunna hantera ansökningar för utannonserade tjänster och spontanansökningar

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

M Hansén Bil & Maskin AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller potentiella kunder. Om M Hansén Bil & Maskin AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

M Hansén Bil & Maskin AB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för M Hansén Bil & Maskin AB räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller leverans av produkter. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att M Hansén Bil & Maskin AB samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för M Hansén Bil & Maskin AB räkning undertecknar alltid avtal med M Hansén Bil & Maskin AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

M Hansén Bil & Maskin AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
M Hansén Bil & Maskin AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

M Hansén Bil & Maskin AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera M Hansén Bil & Maskin AB om detta genom att sända ett meddelande till oss. M Hansén Bil & Maskin AB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Begäran enligt ovan skickas till det M Hansén Bil & Maskin AB bolag som du önskar begära information ifrån. Kontaktuppgifter till alla våra kontor hittar du på vår hemsida.
Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Ändring av denna integritetspolicy

M Hansén Bil & Maskin AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på M Hansén Bil & Maskin AB webbsida.
Senast uppdaterad: 2020-10-19

Vi är din byggpartner.

Vi söker alltid engagerade personer till företaget. 
Är du en av dem? Klicka på länken bredvid och fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

Söker du en partner för ditt nästa projekt?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vi är din byggpartner.

Vi är alltid på jakt efter passionerade och engagerade individer som vill vara med och forma framtiden. Är du redo att bli en del av vårt team? Klicka på länken bredvid och fyll i vårt enkla formulär för att skicka in din ansökan

Söker du en partner för ditt nästa projekt?

Vi är här för att göra din vision till verklighet! Vi står redo att ta ditt projekt till nya höjder. Klicka på knappen för att ta del av en del av våra referenser.