Rivning och Sanering

Fokushuset, LKAB

Rivningen av Fokusområdet i Malmberget är snart klart. 

På grund av rasrisk vid framtida brytning i Malmbergets underjordsgruva beslöts det att höghuset skulle rivas.
Focushuset är ett 13 våningar högt bostadshus med kommersiella lokaler i markplanet, som uppfördes 1960–1962 i Malmbergets centrum. Till höghuset finns de samtidigt byggda sammanbyggda tre- och fyravåningars huskropparna som utgör Focuslängan utmed Järnvägsgatan. Bakgrunden var en expansion av gruvan med behov av fler anställda. Huset uppfördes som ett lägenhetshus med – i höghusdelen – små uthyrningslägenheter för gruvarbetare.

Rivningen av husen skedde under vintern och sommaren 2021.

 

 

Gruvmuseet. Malmberget

Rivningen av bostadsområdet kring Gruvmuseet skedde under sommaren och vintern 2020-2021.

 

Välkomnaskolan, Malmberget

Sanering sker för fullt inne i Välkomnaskolan och det planeras att rivas under våren 2022.

 

 

Vi har även genomfört rivningen av Godsgatan 10 Gamla (gamla) Lantmanna i Gällivare och sanering av Golfkullens förskola i Sävast.