Bothniabanan Umeå-Luleå

Norrbothniabanan, Veidekke:

Vår moderna rallare bygger järnväg mellan Umeå och Luleå. De är ännu i Umeå-Dåva och där har vi 11 enheter på plats.. 3st grävmaskiner, 2st schaktmaskiner och 6 dumprar.

Norrbothniabanan är en 27 mil ny kustnära järnvåg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.

Med Norrbothniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Det kommer att klar tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken.
Utsläppen av koldioxid beräknas minska med ca 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.
Med halverade restider krymper avståndet mellan Norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen och invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av kultur, shopping och evenemang.

Norrbothniabanan tar lång tid att bygga

Det kommer att ta lång tid att bygga Norrbothniabanan.  

Vi har börjat bygga den första sträckan mellan Umeå och Dåva.
Den ska vara klar år 2024.

Nästa sträcka mellan Dåva och Skellefteå ska vara klar år 2030.

Fakta om Norrbotniabanan

  • Järnvägen får ett spår med många stationer där tågen kan mötas.
  • Det blir nya resecentrum i Skellefteå, Piteå och Luleå.
  • Det blir också mindre stationeri bland annat Sävar, Robertsfors, Bureå och Byske.
  • Vi bygger också 55 mil vägar och 250 broar som hör ihop med järnvägen.  
  • År 2024 kan tågen köra mellan Umeå och Dåva.
  • År 2030 kan tågen köra mellan Umeå och Skellefteå.
  • Tågen kan köra i 250 kilometer i timmen.
  • Norrbotniabanan kostar 40 miljarder kronor.