Personal

Tidsrapportera

Guide

Hur man gör

För att få en korrekt utfärdad lön så är det viktigt att ni fyller i formuläret med rätt information. Rapporten är lönegrundande.

Rapporten skickas in SENAST den 5:e varje månad

Timmar

Första spalten innehåller standardtimmar. Har ni inte jobbat någon övertid eller liknande så fyller ni i de dagar ni jobbat med det antal timmar den dagen.

Har ni jobbat övertid så fyller ni i respektive spalt beroende på om det är vardag- eller helg-övertid.

Traktamente

Du har rätt till skattefritt dagtraktamente när du är borta, förutsatt att du övernattar.

Dagtraktamentet baseras på klockslaget vid avresa samt hemkomst och ska framgå på lönerapporten.

Skattefritt nattraktamente däremot får du om du står för eget boende eller sover i lastbil.

 

Kommentar

Här ska ni fylla i viktig info som:

  • Klockslag 
  • Kilometerersättning
  • Eventuellt rep
  • Vilken typ av frånvaro ni har haft tex; semester, föräldraledig, sjuk, arbetstidsförkortning osv. 

Alltså information som är viktig för att ni ska få en korrekt utfärdad lön grundad på det arbete ni utfört.

Manuellt

Ladda ner rapporten och fyll i din tid sen sparar du underlaget på din dator eller bara mailar in den till info@hansenmaskin.se 

eller

Digitalt

fyll i rapporten nedan; välj rätt månad i “almanackan”, summera för att se om timmarna stämmer överens med vad ni skrivit ner och därefter, “skicka”. 

Välj Månad: