Nyheter på Hansén Bil och Maskin!

November 2022

Scrolla ner och se vad som hänt sen sist.

OBS!!  Kolla gärna in fler nyheter och tips på “Blanketter och annat för din  Arbetsmiljö”.
Där står bla. hur ni ska fylla i löne- och maskinrapporter, allt för att underlätta för alla.

Längst ner på denna sidan hittar ni bilderna ni har skickat in till oss.

 

Tiden går fort och nu är snart vintern här med vinter och snö men om en månad är det jul och vi får lite ljus i mörkret! 

 

Kom ihåg…detta gäller alltid!!!
Lämna in tidrapport och följesedlar senast den 5:e i månaden efter. 

Tänk på att skriva in projektnummer/projektkod på följesedeln. 
(Är du osäker på ur du fyller i dem så finns mer information på “Blanketter och annat för din Arbetsmiljö”)
Har du sedlar som du inte lämnat in, så gör det snarast…annars kanske du hamnar på Helenas döskallelista!! 

Lägg gärna sedlar och tidrapporter i Postlådan utanför kontoret.

Fyll även i en följesedel på de timmar du gör på garaget eller andra interna jobb!

Nu har vi börjar snart med att bygga om garaget på Tuvåkra.  Det ska bli större lokaler och en verkstad.

 

Nya enheter på företaget är:

Det kommer in två nya grävmaskiner

161 Cat 330
162 Volvo EW160E

Vi har verksamheter i gång på flera håll i Sverige. Från Nyköping i söder till Kiruna i norr. Bl.a.  åt LKAB i Kiruna, NCC i Luleå 

Nedan ser ni några av dem…

I Malmberget – LKAB Nu är den selektiva rivningen klar så nu fortsätter vi med att riva själva byggnaden av Välkomnaskolan.

Norrbothniabanan, Veidekke:

Vår moderna rallare bygger järnväg mellan Umeå och Luleå. De är ännu i Umeå-Dåva och där har vi 11 enheter på plats.. 3st grävmaskiner, 2st schaktmaskiner och 6 dumprar.

Norrbothniabanan är en 27 mil ny kustnära järnvåg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.

Med Norrbothniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Det kommer att klar tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken.
Utsläppen av koldioxid beräknas minska med ca 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.
Med halverade restider krymper avståndet mellan Norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen och invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av kultur, shopping och evenemang.

Förbifart Stockholm – Tunnelbygget E4 Norr om Stockholm –

Vi har en hjullastare, två grävare och flera mark arbetare från oss som jobbar med den nya sträckningen av E4 är 21 kilometer lång, från Kungens Kurva till Häggvik.
Totalt är tunnelsystemet cirka 5,5 mil långt eftersom vi bygger två separerade tunnelrör för nya E4 samt av- och påfarter i tunnlar till trafikplatserna, samt arbetstunnlar för att kunna komma ner och spränga ut berget. Vi bygger också sex nya trafikplatser som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet.
Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden. Läs mer om projektet här

Aitik, Boliden – Vi har ett projekt inne på Aitik där vi ska göra en ny ÅVC. 

H2 GREEN STEEL – Vi har som UE påbörjat markarbetet för H2 GS. Vi har idag endast tvåmaskiner men det blir nog fler med tiden. 

LUMIRE –   Några av våra maskiner och mark arbetare är åt Luleå kommun och  jobbar med att byta ut avloppssystemen i Luleå kommun. Bland annat i Gammelstad och Sunderbyn

Sen har vi medarbetare som kuskar på våra vägar med maskiner och tillbehör eller som är på olika uppdrag och projekt, eller de som är på olika Rivnings och sanerings jobb. 

 

 

Lämna in maskinrapporter och lönerapporten senast den 5:e varje månad. Läs informationen ovan… 

 

 

Hansén Maskin har kollektivavtal med Maskinentreprenörerna och det innebär att alla anställda går under det antalet. Ni kan tillhöra andra avtal men det är ändå ME:s/SEKO:s kollektivavtal som styr.

Vill ni däremot byta fack för att ha ett mer verksamhetsanpassat medlemskap så är det Seko ni ska byta till alt IF-Metall om ni är ute i verkstan

Tillbud och Förbättringar – Om ni ser att det finns risk för att det kan ske en olycka så meddela det till er arbetsledare eller skriv en tillbudsrapport och lämna in på kontoret så kanske vi kan undvika att det blir en olycka. I varje fordonspärm så finns tillbudsrapporter där ni skriver in om det har hänt ett tillbud/olycka.  Stort eller smått, allt som kan vara en risk och som kan bli en olycka ska rapporteras och lämna in på kontoret. 
Det är viktigt att det kommer fram vad som har hänt så det kanske kan undvikas i framtiden! 

Tänk på säkerheten för er Arbetsmiljö!

Läs mer om riskbedömingar  på hemsidan, välj rutan Blanketter och din arbetsmiljö. Där hittar du det mesta ang din arbetsmiljö. 

“Det finns en anledning varför backspegeln är mindre än Framrutan!” Det som har varit är bakom dej…

Nedan ser du bilder från våra fordon och arbetsplatser. Saknar du ditt fordon så ta ett foto med mobilen och skicka till info@hansenmaskin.se så lägger vi kanske upp just din bild här.

En jobbarkompis!!
Dikning, Öändan åt Lumire
Tunnelbygget i Stockholm
Tunnelbygget i Stockholm
Tunnelbygget i Stockholm
Föregående bild
Nästa bild