Allt som kan underlätta för dej och som är bra för din arbetsmiljö.

Här finns information för din anställning och arbetsmiljö. Tips och information på  hur man läser säkerhetsdatablad, rutiner eller innehållet i fordonspärmen.

Personalhandbok

I Personalhandboken kan du hitta information ang din anställning, semester, arbetskläder, hur du fyller i din lön m.m. är det något du saknar som du tycker borde stå där så hör av dej så lägger jag till det. 

Fyll i sedlarna med rätt information och timmar!

Jämför era sedlar med lönerapporten!!

Timmarna på sedlarna ska  stämma överens med lönerapporten, annars blir det löneavdrag.
Lämnar du in lönerapporten för sent, dvs efter den 5:e varje månad, får du endast grundlönen utbetald.

Sedlarna skall fyllas i med kund, projektnummer, arbetsplats, enhet mm. Använder ni något redskap tex. GPS, vagn till hjulgrävare, hammare, sop m m. så ska det också finnas med på följesedeln. Tips på hur du fyller i din transportsedeln, se knappen nedan. 

Kom ihåg att endast skriva ett projekt på varje sedel så slå inte ihop två olika arbeten på samma sedel.

Det är otroligt TIDSKRÄVANDE ATT RINGA OCH MESSA ALLA OCH FRÅGA ELLER EFTERLYSA informationen så gör rätt från början! //Tack

Tips!

Arbete i garage eller utan projekt!

När ni skriver “Garagetid” på lönerapporten, försök då att vara lite mer utförlig. Det räcker inte med att bara skriva, Garaget!!
Vi vill lägga kostnaden för ett arbete på rätt projekt eller maskin. Tex.
-Hur länge arbetet skett på varje enhet? vilket eller vilka?
-Servat fordon
-Tvättat maskin/maskiner
Har utfört ärenden tex. transporterat tillbehör till Luleå, vad vart?
-Städad lokal eller på gården

Det för att se vad som är gjort, ni behöver alltså inte precisera varenda minut, men det kan alltså inte stå “garaget” x antal timmar.

Ledighet på lönerapport!

När du anger ledighet på lönerapporten måste du uppge vilken typ av ledighet du vill ha; semester, arbetstidsförkortning, Kompledigt, Tjänstledigt utan lön m.m. annars är det svårt att veta vad vi ska dra. 

Traktamente!

Skriv in vilken tid du lämnade och kom tillbaka till ditt hem. Detta för att veta om det ska vara halvt eller helt traktamente, allt enligt Skatteverket. 

 

Transportdokument för Farligt Avfall

Då allt farligt avfall skall rapporteras till Naturvårdsverket senast två dagar efter genomförd transport skall denna fyllas i så det framgår var det är upphämtat, vem som har transporterat och var ni lämnar det. Har vi själva producerat avfallet skall vi stå som avsändare, även om det är annan som transporterar bort det. 
Fyller vi inte i detta och rapporterar in så  får vi böter från den 1/1 2022. 

Rutin/Riskanalys

Du hittar rutiner  och riskbedömningar nedan för de olika jobben, är det något du saknar så meddela kontoret. Klicka på bilden så öppnas dokumentet. 

Fordonspärm

Här kan du hitta hela fordonspärmens innehåll digitalt klicka på respektive rubrik så öppnas dokumentet.
Under fordonsfakta ligger dokumenten på fordonsportalen då de är individanpassade för respektive fordon.